Kategorijos

top prekės

Akcijos

Kai nepavyksta užvesti automobilio
        Naujienos    0 Comments
Kai nepavyksta užvesti automobilio

Kai nepavyksta užvesti automobilio

 Šiuolaikiniuose automobiliuose naudojami elektriniai starteriai, varomi nuolatinės srovės, gaunamos iš akumuliatoriaus. Variklio paleidimo metu starteris privalo turėti momentinę jėgą ir įsukti variklio alkūninį veleną iki tam tikro greičio tam, kad variklis užsivestu. Reikia prisiminti, kad starteris, variklio paleidimo metu ima iš akumuliatoriaus didelės elektros srovės kiekį nuo 200 iki 600 A ir daugiau, per trumpą laiko tarpą. Dėl to tinkamam starterio veikimui yra būtinas geros būklės akumuliatorius, tačiau netinkamas starterio veikimas gali dalinai iškrauti akumuliatorių arba net jį pažeisti.

 Deja, ne visus gedimus pavyks laiku diagnozuoti ir užkirsti jiems kelią. Tiesa, yra tokių gedimų, kurių simptomai yra jaučiami ir girdimi, o kai kurie atsiranda netikėtai be jokio išankstinio įspėjimo.


Starteris nesuka variklio pasukus raktelį

Reakcijos po raktelio pasukimo uždegimo spynelėje arba starterio mygtuko nuspaudimo nebuvimas – tipinis gedimas. Šiuo atveju, ypač jei pasukus raktelį įsijungia ir užgęsta kontrolinės lemputės, reikia ieškoti  trūkumo priežasties akumuliatoriuje. Reikia patikrinti, ar jis nėra pernelyg išsikrovęs. Jei jo įkrovimo lygis yra tinkamas, tuomet reikia isitikinti ar minusinis laidas nėra nupuves ir pagrindinis + laidas kuris nueina į starterį ar jis nėra nutrauktas ir ar turi gerą kontaktą. Verta patikrinti ir visus sujungimus paleidimo sistemoje. Kartais atsitinka, kad sugenda uždegimo spynelė, nėra kontakto, nukrites laidas nuo starterio paleidimo ritės. Tačiau jei šie elementai nėra pažeisti, tai gedimas yra pačiame starteryje.


Starteris nesisuka, bet girdimas metalinis garsas

Taip pat dažnai nutinka taip, kad starteris nesisuka, bet girdimas pavienis metalinis garsas (netinkamai veikia elektromagnetas) arba tokių garsų serija. Čia teoriškai kaltininku gali būti dalinai išsikrovęs akumuliatorius arba tikėtina, kad netinkamai veikia elektromagnetas. Jis  įtraukią šerdį, tuo pat metu išstumdamas sujungiantį mechanizmą. Krumpliaratis įstumiamas į smagračio vainiką sukeldamas būdingą garsą. Šiuo atveju gedimo priežastimi gali būti pažeisti elektromagneto kontaktai, kurie neuždaro ir nesudaro elektros grandinės. Šio gedimo patvirtinimui galima atlikti trumpą eksperimentą. Reikia padaryti trumpą jungimą, pvz., sujungus elektromagneto pliusinius du varžtus. Jei tai paleis starterį, vadinasi, pagrindinė gedimo priežastimi yra elektromagnetas. Jei paaiškės, kad starterio rotorius, statorius, šepetėliai ir laikiklis yra tvarkingi.


Veikiantis starteris nesuka alkūninio veleno ir neužveda variklio

Pasitaiko situacijų, kai girdimas veikiantis starteris, tačiau jis nesuka alkūninio veleno ir neužveda variklio. Dažniausiai kaltininku šioje situacijoje yra bendeksas (prabuksuoja), kuris sujungia smagratį su starteriu. Taip pat gali būti pažeista šakutė, kurios užduotis – sujungti krumpliaratį su smagračio vainiku. Rečiau priežastimi gali būti išlaužti bendekso arba nusidėvėje smagračio vainiko krumpliai.


Per mažas starterio greitis

susidūrėme su elektromagnetinio jungiklio apvijų gedimu (netinkama sąveika su jo šerdimi).

Kitas gedimas – tai per mažas starterio sukimosi greitis. Čia taip pat gali būti kaltas akumuliatorius, laidai arba jų sujungimai. Bet kuris gedimas minėtuose elementuose sukelia problemą srovės patekimui į starterį, dėl to sumažėja jo sukimosi greitis. Taip pat verta nuvalyti akumuliatoriaus gnybtus, nes dėl jų srovė taip pat gali sumažėti.

Jei visi šie elementai yra tvarkingi, priežastimi gali būti statoriaus arba rotoriaus tarpapvijinis arba trumpas jungimas. Taip pat, kai susidėvi rotoriaus įvorės, rotorius liečia statorių, o starteris veikia labai garsiai arba gali būti susidėvėję šepetėliai ar pažeistos rotoriaus lamelės.

Žiemos metu, esant žemoms temperatūroms, gali atsirasti problemų dėl nepakankamo srovės kiekio. Tačiau didesne grėsme gali būti didesnio klampumo variklinės alyvos naudojimas. Pvz., 10W vietoje 5W – tai  turi daug įtakos vidiniam pasipriešinimui pačiame variklyje.


Garsiai veikiantis starteris

Taip pat gali nutikti, kad įjungus starterį jis susijungia su smagračio krumpliniu vainiku, bet jo nesuka (girdimas būdingas traškesys). Tokiu atveju susiduriame su pažeistais arba pernelyg susidėvėjusiais krumpliais sujungiančiame mechanizme arba ant smagračio krumplinio vainiko. Tais atvejais, kai starteris suka smagratį netolygiai (būdingas trūkčiojimas) – tikriausiai sugedo sujungiantis mechanizmas (bendeksas).


Starteris neišsijungia

Pasitaiko, kad po variklio paleidimo, pasukus raktelį uždegimo spynelėje iš III pozicijos į II, starteris tebedirba. Tai nebūtinai degimo spynelės kaltė. Priežastimi gali būti sujungiančio mechanizmo krumpliaračio įstrigimas smagračio krumpliniame vainike. Pasitaiko situacijų, kai įvorė sujungiančiame mechanizme yra pažeidžiama ir blokuoja viso mechanizmo sugrįžimą į pirminę padėtį. Dažnai pastebimi apdegę elektromagneto kontaktai, kurie bandant išjungti starterį lieka sujungti. Jei pastebite pirmuosius probleminio variklio paleidimo simptomus, reikia kuo greičiau suremontuoti starterį.


Starterio diagnostika

Starterio ir visos užvedimo sistemos techninės būklės patikra gali būti atliekama tiesiogiai automobilyje, bandant užvesti variklį, o taip pat jį išmontavus. Pirmasis metodas dažniausiai yra naudojamas pirminei diagnostikai, kurios metu įvertinamas galimo gedimo pobūdis. Paprastai paeiliui tikrinami visi elementai, kol randamas gedimo šaltinis. Patikra apima išorinę apžiūrą, starterio veikimo patikrinimą, laidų ir jų sujungimų patikrinimą, maitinančios įtampos matavimą ir įtampos kritimo matavimą. Antrasis metodas, atliekama starterio patikra su atitinkama įranga, apima kruopščią visų starterio elementų patikrą.

 Net smulkiausias gedimas variklio užvedimo sistemoje yra svarbus. Be to, verta atkreipti dėmesį į tai, kad smulkias problemas su starteriu pavasario arba vasaros sezono metu jūs galite ignoruoti o atėjus pirmiesiems šalčiams jūsų automobilis neužsiveda.(starteris nesuka)

Comments

Log in or register to post comments